ערר על החלטה לסגור תיק פלילי כנגד חשוד בעבירה

 

כאשר מגיע למשטרה מידע על ביצוע עבירה מסוג פשע, בין אם על ידי תלונה ובין אם בעקבות מידע מודיעיני כלשהו, היא למעשה מחויבת לפתוח בחקירה. עדיין, לרשות החוקרת וכן לרשויות התביעה, עומדת עדיין האפשרות לסגור את תיק החקירה ולגנזו, תוך הפעלת שיקול דעת כמובן, והכל בהתאם לעילות הקבועות בחוק:

 

  • חוסר ראיות

  • העדר עניין לציבור

  • חוסר אשמה

  • עבריין לא נודע

 

כאשר המדובר בעבירות שאינן מוגדרות כפשע, כגון עבירות עוון וחטא, המשטרה מוסמכת להורות שלא לפתוח כלל בחקירה, במידה והקצין הממונה על החקירה השתכנע כי אין "עניין לציבור" בניהול החקירה. גם במקרים שנאספו די ראיות בכדי להעמיד לדין, ואפילו במקרים בהם המדובר בעבירות מסוג פשע, עדיין קיימת אפשרות שיוחלט שלא להעמיד לדין, זאת בכפוף לאישורו של פרקליט בכיר. 

 

 מן האמור לעיל, ניתן להתרשם, כי למרות שהנחת הבסיס המשפטית היא להעמיד לדין בכל מקרה בו בוצעה עבירה, עדיין יש ויגבור אינטרס הציבורי זה או אחר אשר יביא לסגירת התיק.

 

במקרים בהם אכן התקבלה החלטה לסגור את תיק החקירה כנגד החשוד, הדבר עשוי במקרים רבים לגרום עוול קשה לנפגע העבירה. בשל כך, במסגרת הזכויות המוקנות בחוק לנפגעי העבירה, כאשר מתקבלת החלטה כאמור לסגור תיק חקירה כנגד חשוד, קמה לנפגע העבירה הזכות להגיש ערר על החלטת הרשות על סגירת תיק החקירה.

 

בכדי להבטיח את קיומה הפרקטי של זכות זו, נקבע בחוק, כי על רשויות החקירה והתביעה לעדכן את נפגעי העבירה באופן תדיר לגבי ההתפתחויות של ההליך בו הם נפגעו, וכך, במקרים שהרשות החוקרת מחליטה לסגור את תיק החקירה, חבה היא על פי חוק למסור לנפגע העבירה הודעה בכתב על החלטתה זו. תוך ציון העילה לפיה נסגר התיק.

 

חשוב לדעת, כי להגשת ערר על סגירת תיק חקירה (מצדו של המתלונן) נקבע בחוק פרק זמן מירבי של שלושים ימים לאחר מסירת הודעה בכתב, אולם יחד עם זאת, במקרים מסוימים ניתן לבקש הארכת מועד.

 

יובהר, כי קיימת חובה חוקית למסור לנפגע העבירה את ההחלטה בעניין הערר שהגיש, ובמקרים בהם מדובר בעבירות מין או עבירות אלימות בנסיבות מחמירות, על ההחלטה בעניין הערר להימסר למתלונן תוך פרק זמן מירבי של חצי שנה מיום שהגיש/ה את הערר.

 

מנגד, חשוב לדעת, כי למעט במקרים יוצאי דופן, החשוד בעבירה מיודע אף הוא על הגשת הערר, וכן, כי במידה ובעקבות הגשת הערר הוחלט לשנות את עילת הסגירה בתיק, גם על כך תימסר כמובן הודעה לחשוד. במקרים כאלה, רשאי החשוד לפנות לרשות בבקשה משלו לשנות את עילת הסגירה.

 

יצויין, כי במקרים רבים, כאשר מתקבלת במשטרה החלטה שלא לפתוח בחקירה או כאשר מדובר ברשויות התביעה - החלטה שלא להעמיד לדין, חלוף הזמן יהווה גורם ל"הקשחת" עמדת הרשות ומנגד יחליש את הסיכויים לקבלת הערר.

 

לכן, לאור האמור לעיל, יש לתת את הדעת כי כאשר נפגע העבירה בוחר להגיש ערר על החלטת הרשות לסגור תיק חקירה זה או אחר או שלא להעמיד לדין, רצוי מאד להתייעץ עם עורך דין פלילי, אשר יבחן את המקרה לגופו, יבצע הערכה לגבי סיכויי הערר ויגבש עמדה בהתאם. בנוסף, בהקשר זה, חשוב לציין כי קיימים מקרים בהם "התשובה" הנכונה יותר לסגירת תיק החקירה כנגד החשוד, תהיה על דרך של קובלנה פלילית פרטית, ערוץ פעולה נוסף אשר נועד להשיג על החלטת הרשות לסגירת תיקים ואי העמדה לדין של חשודים.

 

באם הנך נפגע עבירה אשר נפגע מהחלטת הרשות לסגור תיק חקירה כנגד חשוד, ניתן עדיין להשיב את הגלגל אחורנית ולהוציא את הצדק לאור. התקשר עכשיו לעורך דין פלילי דן נתיב וקבל ייעוץ מקצועי אישי והכוונה ראשונית בעניינך.

 

 

 

 

עורך דין פלילי בת"א

זקוק/ה לייעוץ משפטי? נשמח לענות! מלא/י טופס זה ונחזור אליך בהקדם

Your details were sent successfully!

ערר על סגירת תיק חקירה | ערר נפגע עבירה | ערר מתלונן על סגירת תיק | הגשת ערר על סגירת תיק חקירה | ערר על אי העמדה לדין | הגשת ערר על ידי מתלונן על סגירת תיק | עורך דין פלילי להגשת ערר על סגירת תיק חקירה |

תגיות