עבירות נשק

להמחשת החומרה המיוחסת לעבירות הנשק, נפתח בסקירת החוק היבש:

 

  • הרוכש או המחזיק נשק בלא רשות על פי דין להחזקתו, דינו - מאסר שבע שנים. אולם אם היה הנשק חלק, אבזר או תחמושת כאמור, דינו - מאסר שלוש שנים.

  • הנושא או מוביל נשק בלא רשות על פי דין לנשיאתו או להובלתו, דינו - מאסר עשר שנים. אולם אם היה הנשק חלק, אבזר או תחמושת, דינו - מאסר שלוש שנים.

  • סעיפים אלו לא יחולו על מי שעבר את העבירות בשל כך בלבד שלא שילם את האגרה לחידוש רשיונו או שלא חודשה תעודת הרשאתו אף שלא היתה מניעה לחידושה, הכל בהתאם לחוק כלי היריה, תש"ט–1949, או התקנות על פיו.

  • המייצר, מייבא או מייצא נשק או הסוחר בו או עושה בו כל עסקה אחרת שיש עמה מסירת החזקה בנשק לזולתו בין בתמורה ובין שלא בתמורה, בלא רשות על פי דין לעשות פעולה כאמור, דינו – מאסר חמש עשרה שנים.

  • הרשאי על פי דין למכור או למסור נשק והוא מוכרו או מוסרו לאדם שאינו רשאי על פי דין להחזיק בו, דינו - מאסר חמש עשרה שנים; סבר המוכר או המוסר, כתוצאה מבדיקה רשלנית, שהוא מוכר או מוסר נשק למי שרשאי על פי דין להחזיק בו - דינו מאסר שלוש שנים.

 

הגדרת "נשק":

  •  כלי שמסוגל לירות כדור, קלע, פגז, פצצה או כיוצא באלה, שבכוחם להמית אדם, וכולל חלק, אבזר ותחמושת של כלי כזה;

  • כלי שמסוגל לפלוט חומר הנועד להזיק לאדם, לרבות חלק, אבזר ותחמושת לכלי כאמור ולרבות מכל המכיל או שסוגל להכיל חומר כאמור ולמעט מכל גז מדמיע כהגדרתו בחוק כלי היריה, תש"ט–1949;

  • תחמושת, פצצה, רימון או כל חפץ נפיץ אחר שבכוחם להמית אדם או להזיק לו, לרבות חלק של אחד מאלה.

מקום שנמצא בו נשק, רואים את מחזיק המקום כמחזיק הנשק כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר. תעודה החתומה בידי קצין משטרה בדרגת מפקח ומעלה והיא מאשרת שחפץ פלוני הוא נשק, תשמש ראיה לדבר, כל עוד לא הוכח היפוכו; אולם הנאשם זכאי להזמין את חותם התעודה לחקירה, ואם עשה כן, לא תשמש התעודה ראיה אלא אם חותם התעודה נענה להזמנה; בית המשפט חייב להודיע לנאשם על זכותו להזמין את חותם התעודה לחקירה.

 

ניתן לראות אם כן, כי המחוקק קבע עונשים חמורים במיוחד על עבירות של סחר בנשק וכן עונשים מחמירים על עבירות נשק כלליות.

 

המטרה בעיקרה היא להרתיע מלבצע עבירות נשק, עבירות הנחשבות מסוכנות לפרט, ואף טמון בהן סיכון פוטנציאלי רחב היקף לבטחון הציבור.

 

מדיניות הענישה של בית המשפט העליון בעבירות נשק היא מחמירה ביותר, וזאת, כדי להרתיע מבצעי עבירות מסוג זה מפני ביצוען ולהגן על הציבור.  גם המחוקק, עיגן את מגמת ההחמרה בענישה לעבירות נשק בחוק המאבק בארגוני פשיעה התשס"ג – 2003. באם הואשמת בעבירת נשק, אין להקל בכך ראש. יש להיוועץ מיד בעורך דין הבקיא בנושא וילווה אותך בהליך. בשל מדיניות החמרת הענישה, חשוב מאד ויתר שאת להעזר בעורך דין החל בשלביו המוקדמים של ההליך, כבר בשלב התפיסה או החקירה, בכדי למנוע את החרפת ההסתבכות.

 

 

 

 

 

 

 

זקוק/ה לייעוץ משפטי? נשמח לענות! מלא/י טופס זה ונחזור אליך בהקדם

Your details were sent successfully!