עבירות אלימות

 

רוב עבירות האלימות מוגדרות בפרק י' לחוק העונשין - "פגיעות בגוף".

עבירות האלימות מסווגות לפי מדרג חומרה, כשהחומרה נבחנת לאור עוצמת הפגיעה בגוף, החבלות שנגרמו לקורבן ובהתחשב בכוונה שהיתה לתוקף לגרום לקורבן נזק.

 

תקיפה


אדם ייחשב כתוקף, כאשר הוא: מכה אדם אחר, דוחף אדם, מפעיל כוח על גופו של אחר - לרבות הפעלת מגע או כוח עקיף באמצעים אחרים, במידה שנגרם לאחר נזק או אי נוחות. הלכה למעשה, כל הפעלת כוח, קלה ככל שתהיה, לרבות ביריקה, הזזה, ואף טפיחה, כאשר נעשית בניגוד להסכמתו של האדם האחר – עשויות להיחשב כתקיפה. יש לתת את הדעת על כך שהסכמה מדעת ובחירה חופשית של "המותקף" למגע הגופני, שומטת למעשה את הקרקע בפני ביסוס אישום בתקיפה.

 

ענישה בעבירות תקיפה:

 

 

 • תקיפה סתם (עבירת התקיפה הבסיסית - ללא גרימת חבלות) – עד שנתיים מאסר.

 

 • תקיפה סתם בצוותא (בחבורה) – עד 4 שנות מאסר.

 

 • תקיפה במטרה לבצע פשע או תקיפה במטרה לבצע גניבה – עד 3 שנות מאסר

 

 • תקיפה במטרה לבצע פשע או תקיפה במטרה לבצע גניבה בצוותא – עד 5 שנות מאסר

 

 • תקיפת עובד ציבור – עד 3 שנות מאסר.
   

 • תקיפת עובד ציבור תוך שימוש בנשק - עד 5 שנות מאסר

 


תגרה

 

למרות שעבירת התגרה לא מופיעה בפרק חוק העונשין שדן בעבירות אלימות, מדובר עדיין בעבירת אלימות, שמתאפיינת בד"כ בהגשת כתב אישום כנגד כלל המשתתפים באירוע, מתוך הנחת יסוד שלכול המשתתפים יש חלק שווה באירוע.  


ענישה בעיברת התגרה:

 

 • תגרה במקום ציבורי - עד שנה מאסר

 

 

תקיפה הגורמת חבלה של ממש


"תוקף חברו וגורם לו חבלה של ממש"

"חבלה" מוגדרת בחוק ככאב, מחלה או ליקוי גופני כלשהו, בין קבוע ובין בר חלוף, כאשר בד"כ מדובר בשטפי דם, נפיחות, שריטות, "סימנים כחולים" וכו'.

 

ענישה בעבירות תקיפה:

 

 • תקיפת אדם וגרימת חבלה  - עד 3 שנות מאסר

 • תקיפת אדם וגרימת חבלה בצוותא  - עד 3 שנות מאסר

 

פציעה

 

"הפוצע אדם שלא כדין"

"פצע" מוגדר בחוק כחתך או דקירה הפוצעים את הקרום החיצוני של העור.

 

ענישה בעבירות פציעה:

 

פציעת אדם בנשק קר או בצוותא : עד 6 שנות מאסר

 

חבלה חמורה


"התוקף אדם וגורם לא שלא כדין חבלה חמורה""חבלה חמורה" מוגדרת בחוק כחבלה מסכנת חיים או המטילה מום או נכות באדם. מדובר בפציעה קשה.

 

ענישה בעבירות חבלה חמורה:

 

 • גרם חבלה חמורה לאדם - עד 7 שנות מאסר

 • גרם חבלה חמורה לאדם בנשק או בצוותא - עד 14 שנות מאסר


שוד


מבחינה פורמאלית עבירת השוד נחשבת כעבירת רכוש, אך היא נתפשת גם כעבירת אלימות חמורה במיוחד. במידה ומדובר בביצוע שוד מזויין או ביצוע בצוותא, השוד נחשב לשוד בנסיבות מחמירות.

 

ענישה בעבירות שוד:

 • שוד "רגיל" - עד 14 שנות מאסר

 • שוד בנסיבות מחמירות - עד 20 שנות מאסר

 

המתה


ישנם 3 עבירות עיקריות בחוק העונשין שעניינן גרימת מוות, השוני ביניהן נסוב על היסוד הנפשי (הכוונה) של המבצע.

 

גרם מוות ברשלנות


היסוד הנפשי שדרוש להתגבשות העבירה הוא רשלנות, כלומר - לא היתה כוונה להמית. נחשבת לעבירת ההמתה הקלה ביותר.

 

ענישה:

 • גרם מוות ברשלנות - עד 3 שנות מאסר.

 

הריגה

היסוד הנפשי הנדרש להתגבשות עבירת ההריגה הינו בדרך כלל כוונה מסוג פזיזות, אדישות או קלות דעת.

 

ענישה:

 • הריגה – עד 20 שנות מאסר.

 

רצח

 

היסוד הנפשי שדרוש להתגבשות עבירה זו הינו - כוונה תחילה. המדובר במצב דברים שבו אדם מחליט להמית את אדם אחר, מבלי שהייתה התגרות קודמת או קנטור מצד הקורבן, ולאחר שהרוצח ביצע לשם כך הכנות מוקדמות. מדובר בהמתה מכוונת ומתוכננת בדם קר ובשל כך - זוהי העבירה החמורה ביותר בחוק.

 

ענישה:

 • רצח - מאסר עולם.

 

זקוק/ה לייעוץ משפטי? נשמח לענות! מלא/י טופס זה ונחזור אליך בהקדם

Your details were sent successfully!