תעודת יושר

 

המונח "תעודת יושר" הוא מונח שגור לגיליון הרישום הפלילי (ר.פ) של אדם במשטרה, או יותר נכון, המונח למעשה מתייחס להעדר רישום פלילי בגיליון זה כמקנה לאדם "תעודת יושר".
 

סוגי הרישומים בגיליון הרישום הפלילי

 

קיימים למעשה שני סוגים של רישומים במאגרי המידע של משטרת ישראל העשויים להופיע בתעודת היושר:

 

  • רישום פלילי:  רישומים בגין תיקים פליליים שהסתיימו בהרשעה בבית המשפט, לרבות כאשר ניתנו עונשים ללא הרשעה כגון של"צ.

 

  • רישום משטרתי: רישומים בגין חקירות ומשפטים תלויים ועומדים המכונים "תיקים פתוחים" וכן, רישומים בגין תיקי חקירה פליליים שנסגרו, המכונים לעיתים "תיקים סגורים"

 

בנוסף, ישנו החוק למניעת העסקה של עברייני מין, הקובע, כי מעסיק לא יקבל בגיר לעבודה במוסד חינוכי בטרם קיבל אישור ממשטרת ישראל כי אין מניעה להעסיק את אותו אדם לפי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א-2001. משמעות הדבר, היא כי כל מי שמבקש להיקלט כעובד במוסד חינוכי, כאשר התפקיד עשוי לכלול מגע עם קטינים, ידרש להמציא אישור מהמשטרה בדבר העדר עבירות מין.

 

דרישת מעסיקים לקבל תעודת יושר

 

בסעיף 22 לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, חל איסור לבקש מאדם להציג את העתק הרישום הפלילי שלו, שכן, המדובר במידע מסווג, שחשיפתו עלולה להוות פגיעה וחדירה לפרטיותו של האדם.

אולם, במקרים רבים, המידע הכלול בתעודת היושר עובר ישירות על ידי המשטרה לגופים סטטוטוריים, הזכאים לקבלו על פי חוק, דוגמת שגרירויות, לשכת עורכי הדין, משרד החינוך וגופים ציבוריים שונים, וזאת, בכפוף לחתימה על כתב ויתור על סודיות. 

מכאן ניתן ללמוד, כי חל גם על גוף ציבורי חל איסור לדרוש מאדם בצורה שרירותית להמציא את תעודת היושר שלו לצרכים אלו או אחרים וכי החוק מתייחס למידע בתעודת היושר כמידע רגיש וחסוי, אך עדיין, המידע המופיע בתעודת פתוח לעיונם של  אלו שניתנה להם הרשאה לעיין בו על פי חוק. השגתו של מידע אודות רישומים פליליים של אדם בניגוד לחוק, נחשבת לעבירה פלילית חמורה שעונשה עשוי לעלות לכדי שנתיים מאסר.

יחד עם זאת, הפסיקה הכירה בכך, שאין לשלול באופן מוחלט את האפשרות ממעסיק לברר אודות עברו הפלילי של מועמד לעבודה ולשקול את כשרות המועמד בהתאם, כאשר ישנה זיקה ישירה בין עברו הפלילי האדם לדרישות המשרה. כך למשל, במקרה הקיצוני של עבודה עם ילדים כאשר נדרש אישור מהמשטרה אודות העדר עבירות מין.

 

כיצד מוציאים "תעודת יושר"

 

כל אדם רשאי לקבל מהמטרה את גיליון הרישום הפלילי שלו ("תעודת יושר"). בעוד שבעבר, פעולה זו הצריכה רכישת "בולי הכנסה" ניתן כיום להוציא תעודת יושר באופן מידי בכל תחנת משטרה וללא כל תשלום.  

 

עורך דין פלילי בת"א

זקוק/ה לייעוץ משפטי? נשמח לענות! מלא/י טופס זה ונחזור אליך בהקדם

Your details were sent successfully!

תעודת יושר | גיליון רישום פלילי | ר.פ | הוצאת תעודת יושר | עורך דין תעודת יושר | עו"ד תעודת יושר | מחיקת רישום פלילי | איך מוציאים תעודת יושר | איפה מוציאים תעודת יושר | העדר עבר פלילי תעודת יושר | גיליון רישום פלילי | ר.פ | הוצאת תעודת יושר | עורך דין תעודת יושר | עו"ד תעודת יושר | העדר עבירות מין

תגיות