צו מבחן

 

פקודת המבחן תשכ"ט-1969 מקנה לבית המשפט  סמכות להטיל על נאשם מה שנקרא: "צו פיקוח על ידי שירות מבחן". המדובר בעונש לכל דבר ועניין. צו הפיקוח יכול לעמוד בפני עצמו, ויכול גם שיכלול תנאים נוספים, כגון: תוכנית שיקום, התחייבות לעבוד בעבודה סדירה, התייצבות אצל קצין המבחן ועדכונו התדיר, הכל לפי קביעתו של בית המשפט.

 

על מנת שיוטל צו פיקוח, אמורים להתקיים מספר תנאים:

 

  • נקבע כי הנאשם אשם. 

  • התקבל תסקיר שירות המבחן

  • בית המשפט קבע שבהתחשב בנסיבות, יש להטיל על הנאשם צו מבחן

  • הנאשם נתן את הסכמתו

  • הנאשם הוזהר לגבי הפרתו של צו המבחן ותנאיו הוסברו לו

 

בנוסף להתחייבות להמנע מביצוע עבירות נוספות, או בדיקות סמים, לפי העניין, צווי מבחן עשויים לכלול תנאים נוספים, ומעבר לתנאים המניעתיים, לעיתים יטיל בית המשפט תנאים "מתקנים" כגון, הירתמות לתוכנית שיקומית והתחייבות לעבודה סדירה. צו המבחן הוא למעשה לטובת הנאשם, והוא ניתן כחלופה מקילה לעונשים קשים יותר בהם נשללת חירותו של האדם. באופן כללי ניתן לומר שצו המבחן הוא הליך שיקומי, לכן, יש להתכונן אליו ולשנס מותניים על מנת לצלוח אותו בצורה הטובה ביותר, תוך הבעת נכונות להירתם לתהליך שבית המשפט החליט שעל הנאשם לעבור.

 

במידה והנאשם לא ממלא אחר תנאי צו המבחן, בית המשפט עשוי להטיל עליו סנקציות כגון: אזהרה, קנס, ואף מאסר כפי שאסביר בהמשך, הכל לפי נסיבות ההפרה וחומרתה. חשוב לציין, כי לפני שמוטל צו המבחן, על בית המשפט לקבל תסקיר מבחן שהוא למעשה חוות דעת שנכתבה ע"י קצין המבחן.

 

תסקיר המבחן יכלול את הרקע האישי והמשפחתי של הנאשם, את מצבו הכלכלי והנפשי, חוות דעת לגבי הסיכויים המוערכים לשיקום הנאשם, וכו'. חשוב לציין כי בית המשפט אינו מחוייב לתסקיר ויכול לפסוק בניגוד אליו. לאחר גזר הדין, כאשר מתחילה תקופת צו המבחן, תפקידו של קצין המבחן הוא בלסייע לאדם שעליו הוטל הצו להשתקם ולעלות על התלם, וכן, למדווח לבית המשפט על ההתקדמות בהליך השיקומי.

 

למעט מקרים שבהם מופר צו המבחן עקב ביצוע עבירה נוספת וכאשר מדובר בהפרות חמורות, אין היתכנות גבוהה למאסר עקב הפרת תנאים קלה. צו מבחן אינו כולל בחובו עונש קבוע למקרה של הפרה. חשוב לציין כי לא כל הפרה של תנאי צו המבחן בהכרח תפקיע אותו. במקרים של הפרות קלות עשוי בית המשפט להטיל על המפר קנס, להוסיף מאסר מותנה, ולעיתים אף להסתפק באזהרה. במקרים של הפרה מהותית המפקיעה למעשה את צו המבחן, יוחזר התיק לבית המשפט והלה עשוי להפעיל עונש מאסר מותנה במקרה וכזה הושת בגזר הדין, דבר שיכול לבוא אף בנוסף לעונש נוסף בגין עבירה חדשה, הכל בהתאם לנסיבות המקרה. במקרה של הפרה עיקבית של צו המבחן, כגון, סירוב לעבור בדיקות סמים, אי התייצבות בתוכניות גמילה ושיקום וכו', עשוי בית המשפט להטיל עונש מאסר עקב הפרת האמון.

 

עומד בפני צו מבחן?, שקול התייעצות אישית עם עורך דין פלילי בכדי להצליח בהליך בצורה אופטימלית.

עורך דין פלילי בת"א

זקוק/ה לייעוץ משפטי? נשמח לענות! מלא/י טופס זה ונחזור אליך בהקדם

Your details were sent successfully!