אימות חתימה על תצהיר

 

משרד עו"ד דן נתיב, מספק, לפי הצורך, שירותי אישור ואימות חתימה על תצהירים, לכל  סוגי המסמכים המשפטיים הדורשים אימות חתימה, לרבות, כתבי בי-דין ומסמכים משפטיים הדרושים להגשה לבית משפט או ללשכת ההוצאה לפועל. שרות אימות חתימה על תצהירים ניתן במשרדנו בתל אביב, בד"כ באופן מיידי, בתאום מראש.

משרדנו מעניק שירותי אימות חתימה על תצהירים כאשר מדובר בטופס קיים, וכן, עוסק בניסוח תצהירים ספציפיים לפי דרישת הלקוח. ניתן לקבל במשרדנו בתל אביב שירות אימות חתימה על תצהירים בנושאים שונים: תצהירי הוצאה לפועל, תצהירים להליכי אפוטרופסות, תצהירים שונים הנדרשים למשרדי רישוי למיניהם, תצהירים למשרד הפנים, תצהירים לעיריות ומועצות מקומיות, תצהירים לביטוח לאומי וכו'.

 

לצורך אימות חתימה על התצהיר, יש להגיע (עם התצהיר) ולהזדהות בפני עורך הדין עם תעודת זהות או תעודה רשמית תקפה אחרת (דרכון, רישיון נהיגה) ובה תמונה עדכנית של מבקש השירות. במידה והמדובר בניסוח תצהיר, רצוי לקבוע פגישה לפחות יום מראש, שכן לרוב מדובר בהפקת מסמך מהותי שהפקתו עשוייה לקחת זמן מה, תלוי במורכבותו של התצהיר המבוקש.


בטרם אימות החתימה על התצהיר, יוודא עורך הדין כי המצהיר הבין את תוכנו של התצהיר.

 

מעמדו החוקי של התצהיר


סעיף 15 לפקודת הראיות (נוסח חדש) תשל"א1971-, להלן - "הפקודה" קובע כדלקמן:


(א) מקום שמותר לאדם על פי דין, או שנדרש אדם, להוכיח דבר על ידי תצהיר בכתב, בשבועה או בהן צדק, יהיה תצהירו בכתב ראיה כשרה, אם הוזהר המצהיר כי עליו להצהיר את האמת וכי יהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן.
(ב) האזהרה לפי סעיף קטן (14) תינתן, ונתינתה תאושר על פני המצהיר, על ידי אחד מאלה:
(1) שופט,
(2) דיין בבית דין דתי,
(5ם היועץ המשפטי לממשלה, פרקליט המדינה, פרקליטי מחוז, פרקליטי נפה, וסגני פרקליט המדינה ופרקליטי המחוז ועוזריהם;
לו)) עורך דין;
(5) ראש רשות מקומית,
(6) אדם אחר שהסמיכו לכך שר המשפטים".

 

תצהיר – הלכה למעשה


התצהיר משמש כאמצעי הוכחה, הן במישור הפלילי והן במישור האזרחי. מטבע הדברים, עיקר השימוש בתצהירים נעשה במישור האזרחי. בדין האזרחי, תצהיר מתקבל במקום עדות בחקירה ראשית של המצהיר.

 

בהתאם לפקודה, התצהיר הינו למעשה הצהרה בכתב הניתנת לאחר שהמצהיר הוזהר על ידי אדם שנקבע לכך על פי הוראות הפקודה. סעיף 15 לפקודה מונה לצד שופטים ודיינים גם עורכי דין כמי שרשאים לאמת תצהיר. באופן כללי יש שני סוגי תצהירים: תצהיר לאימות העובדות, בו בעצם החתום מתחייב כי הדברים שטען בכתב הוא אמת ותצהיר עדות ראשית שהוא תחליף לעדות הראשית של עד בבית המשפט.

 

באימות, ובעיקר בעריכה של תצהיר, תפקידו של עורך הדין אינו מתמצה בחתימתו על התצהיר, אומנם המדובר בהצהרה מפי הלקוח המצהיר והוא אף נדרש להצהיר ולאשר שתוכן תצהירו אמת, אך עדיין, עורך הדין המאמת את התצהיר צריך לוודא שהמצהיר אכן מודע לתוכן של התצהיר, ולא להסתפק באזהרה הסתמית שעל החותם לומר את האמת אחרת יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק. עורך הדין המאמת תצהיר הופך למעשה את המידע הנמסר לו להצהרה, ולכן, ראשית, עליו לוודא שהחותם מבין ומסכים לכתוב בו, ורק לאחר מכן להזהירו. יצוין, כי אסור בתכלית האיסור לעורך דין להחתים אדם על תצהיר במידה והוא יודע שהאמור בו אינו נכון.

 

חובת האזהרה לחותם על תצהיר


ניתן ללמוד על חובת האזהרה לחותם על תצהיר מדבריו של המלומד קדמי בספרו "על הראיות" (עמ' 655):


"הלכה פסוקה היא, כי במקום שבו לא הוזהר המצהיר - אין הצהרתו מהווה "תצהיר", כמשמעותו בסעיף 15 לפקודה... דרישת האזהרה אינה דרישה "פורמאלית-צורנית", אלא דרישה "מהותית-עניינית", לאמור המצהיר חייב להיות מוזהר על תוכן התצהיר"


"על עורך דין המזהיר מצהיר, מאשר את דבר - האזהרה ומאמת את חתימתו על גבי התצהיר, להקפיד הקפדה יתירה על קיום מצוות הסעיף כלשונן וכרוחן... עליו לקיימן בעצמו ואין הוא רשאי, בשום פנים ואופן, לקיימן על ידי שליח... נוסחת האזהרה והאימות... חייבת לתאר בדיוק את פעולותיו שלו עצמו ולא את פעולותיו של אחר אפילו הוא נאמן עליו"

 

זקוק לאימות חתימה מיידי על תצהיר? זקוק לעריכת תצהיר להליך משפטי? פנה למשרדנו בהקדם וקבל שירות מקצועי ומיידי, ללא דיחוי. משרד עו"ד דן נתיב נמצא בבית כלל בת"א (סמוך לכיכר דיזינגוף) ומספק שירותי אימות חתימה על תצהירים עד שעות הערב, 24 שע' ביממה במקרים דחופים.

 

אימות חתימה | עריכת תצהיר | אימות חתימה על תצהיר | עורך דין לאימות חתימה על תצהיר בתל אביב | עריכת תצהירים | חתימה של עו"ד על תצהיר | אישור תצהיר | עורך דין לעריכת תצהיר בתל אביב | אישור תצהיר ע"י עו"ד | תצהיר הוצל"פ | תצהיר ביטוח לאומי | תצהיר אפוטרופוסות | תצהיר לסוכנות היהודית | תצהיר למשרד הרישוי | תצהיר לתביעה | תצהיר למשרד הפנים

תגיות

עורך דין פלילי בת"א

זקוק/ה לייעוץ משפטי? נשמח לענות! מלא/י טופס זה ונחזור אליך בהקדם

Your details were sent successfully!