זקוק/ה לייעוץ משפטי? נשמח לענות! מלא/י טופס זה ונחזור אליך בהקדם

Your details were sent successfully!

עבירות מין

 

עבירות מין הינן עבירות בהן נדרש מגע בגופו/ה של קורבן העבירה. בהגדרתה של עבירת מין, נכללת גם הצגת מראות מיניים (תועבה) ובאמירת דברים בעלי גוון מיני (הטרדה מינית). עבירות מין מוגדרות כחמורות מאד והן מחולקות לפי מדרג חומרתן כאשר עבירות האונס, מעשה סדום, בעילה אסורה בהסכמה (קטינה מעל גיל 14 ומתחת לגיל 16) ועבירות מין במשפחה או בידי אחראי על חסר ישע נחשבות לחמורות ביותר וכחמורות פחות -  עבירות מעשה מגונה באדם או בפומבי ועבירות של הטרדה מינית.

אונס
 

עבירת האינוס דורשת החדרה של איבר מאיברי הגוף או חפץ אחר לאיבר המין של אשה, באחד מן המצבים הבאים:

 • שלא בהסכמתה

 • בהסכמה שהושגה במרמה

 • בהיותה קטינה שטרם מלאו לה ארבע עשרה שנים (גם בהסכמה)

 • תוך ניצול מצב של חוסר הכרה בו שרויה האישה, או מצב אחר שמנע ממנה לתת הסכמה חופשית

 • תוך ניצול היותה של האשה חולת נפש או לקויה בשכלה

 •  

המחוקק קבע עונשים חומרים לעבירה והעונש המרבי על עבירת אינוס הינו 16 שנות מאסר, ועל אינוס בנסיבות מחמירות, 20 שנות מאסר. ההבדל בין מעשה מגונה אשר העונש המרבי בגינו הינו 7 שנים, לבין עבירת האונס, שהוא כאמור 16 שנות מאסר, ובנסיבות מחמירות – 20 שנות מאסר, סובב סביב נושא החדירה והעבירה יחודית בכך שמדובר אך ורק במקרה בו גבר בועל אישה.

 

בעילה אסורה בהסכמה


מדובר בסיטואציה בה שניים או יותר מקיימים יחסי מין בהסכמה מלאה. אולם, באם אחד המשתתפים באקט המיני הוא קטין ( מתחת לגיל 18), או במקרה שהמדובר בניצול יחסי מרות, אזי, במקרה כזה, ההסכמה נחשבת לפגומה והנחת המוצא היא כי גם במקרה שהדברים נעשו בהסכמה, היא אינה נחשבת כהסכמה מודעת, כאשר בהקשר של ימסי מרות, יש לציין כי האיסור הוא לגבי עובדים שמעמדם שונה. במידה ולא מדובר ביחסי מרות והיחסים בוצעו בהסכמה– לא בוצעה עבירה.

 

מעשה סדום

 

ייחשב להחדרת איבר מאברי הגוף או חפץ לפי הטבעת או פיו של אדם, כאשר:

 • מלאו לאדם ארבע עשרה שנים וטרם מלאו לו שש עשרה שנים, או כאשר מדובר באדם שמלאו לו שש עשרה שנים וטרם מלאו לו שמונה עשרה שנים, תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך או השגחה.

   

 • מדובר באדם שמלאו לו שמונה עשרה שנים תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות.

   

מעשה מגונה

 

העבירה מנוסחת כעבירת "מטרה". בכדי להחשיב מעשה כעבירה, המעשה חייב להתבצע "לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיני" מכאן, שאם לא יוכח כי המעשה נעשה למטרת אחת מהחלופות, לא ניתן יהא להאשים אדם במעשה מגונה.

 

הטרדה מינית


מעשים אלו ייחשבו כהטרדה מינית לפי החוק למניעת הטרדה מינית:

 • סחיטה מינית באיומים.

 • מעשים מגונים כהגדרתם בחוק העונשין.

 • הצעות חוזרות בעלות אופי מיני לאדם שאינו מעוניין בהן, גם כאשר הוא אינו "מוחה" עקב ניצול יחסי מרות או תלות.

 • התייחסות בעלת צביון מיני לאדם שאינו מעונין בכך, גם כאשר הוא אינו "מוחה" עקב ניצול יחסי מרות או תלות.

 • התייחסות מבזה או משפילה לאדם ביחס למינו או למיניותו.

 

הבעיה העיקרית בעבירות המין, היא שמאחר והן מבוצעות בד"כ כאשר רק הנאשם והמתלונן נוכחים - המדובר למעשה בגרסה מול גרסה. במקרים רבים, בעיקר בין "מכרים" אף מוגשות לעיתים תלונות שווא ממניעים נקמניים וכך עלול להיווצר מצב שבו הנאשם הוא בעצם קורבן לעלילת שווא ונאלץ להילחם על חפותו בבית המשפט, כאשר לעיתים המדובר במלחמה קשה ביותר, עקב כך שמדובר בגרסה מול גרסה.

על אף אי הנעימות הטבעית הנלווית לכך, במקרה ונחשדת בביצוע עבירת מין, צור קשר מיידי עם עורך דין פלילי לקבלת ייעוץ מקצועי וליווי משפטי בהליך.

תגיות

עורך דין פלילי עבירות מין | עו"ד פלילי עבירות מין | עו"ד פלילי אונס | עו"ד פלילי מעשה מגונה | עו"ד מומחה בעבירות מין | תלונה על מעשה מגונה | שימוע מעשה מגונה | עבירות מין קטינים | ייצוג בעבירות מין | מעשה מגונה | אונס | בעילה אסורה | מעשה סדום | כתב אישום על אונס | נסיון למעשה מגונה | מעשה מגונה | הטרדה מינית | הטרדה מינית במקום העבודה | תלונה על מעשה מגונה | מעשה מגונה באינטרנט | עבירות מין נוער | מתלוננת אונס | שימוע בפרקליטות מעשה מגונה | עו"ד הטרדה מינית |