מחיקת רישום פלילי - מחיקת הרשעה:

 

הרשעה בפלילים יכולה בהחלט לפגוע קשות בפרנסתו ובשמו הטוב של האדם הנורמטיבי מן היישוב, אשר מעד בעבירה והורשע. עבר פלילי מסוג זה יכול להפריע להתקבל למקומות עבודה רבים, לשלול לחלוטין קבלת תפקידים במוסדות מסויימים, במיוחד במוסדות ממשלתיים ואף עלול, בהתאם למקרה הפרטני, להשפיע בצורה הרת גורל על שירות בטחוני וצבאי, על סיווג בטחוני, וכמובן על החזקת כלי יריה ברישיון או על קבלת רישיון להחזקת כלי יריה. במקצועות טעוני רישוי (עו"ד, רו"ח וכו'), הרשעה בפלילים עשויה לחסום בפני המורשע את שערי המקצוע.

 

הרשעה בפלילים מלווה את המורשע שנים ארוכות. "נוסחאת" התיישנות ההרשעות, נקבעת על פי מספר משתנים - גילו של המורשע, משך תקופת המאסר שהוטלה על המורשע ומשתנה נוסף, שהוא פרק זמן נוסף הנגזר מאורך תקופת המאסר שמבטאת למעשה את "חומרת המעשה". תקופת ההתיישנות נספרת מיום מתן גזר הדין. לאחר התיישנותה של ההרשעה, מצטמצם מספר הגופים שרשאים לצפות בה על פי חוק, אך עדיין, יכולים לצפות בה כל הגופים הנקראים "גופים מאובטחים", והמדובר ברשימה ארוכה של גופים, לרבות כאלה שיש להם זיקה לתעשייה הבטחונית.

 

מהי תקופת ההתיישנות להרשעות?

 

  • בגיר שהורשע בפלילים מבלי שהוטל עליו עונש של מאסר בפועל - תקופת ההתיישנות תהיה 7 שנים.

 

  • בגיר שהורשע בפלילים והוטל עליו עונש מאסר של עד שנה אחת - יתווספו לתקופת ההתיישנות  7 שנים נוספות, כך שתקופת ההתיישנות תהא בת 8 שנים. 

 

  • על עונשי מאסר הגבוהים משנה ועד 5 שנים, מתווספת כבר תקופת התיישנות בת 10 שנים.

 

להלן טבלה הממחישה את תקופות ההתיישנות להרשעות בפלילים:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

מהי תקופת המחיקה להרשעות?

 

כפי שאזרחים רבים מופתעים לגלות, על תקופת ההתיישנות להרשעות, מתווספת "תקופת מחיקה". לפי חוק המרשם הפלילי, רק בתום תקופת 10 שנים מיום התיישנות העבירות, יראו אותן כהרשעות שנמחקו. כלומר, על תקופת ההתיישנות מתווספת תקופה של 10 שנים נוספות שרק לאחריה נמחקת ההרשעה. לדוגמא, הרשעה ללא מאסר תימחק למעשה רק אחרי 17 שנים! מיום מתן גזר הדין.

 

כיצד ניתן למחוק הרשעה לפני תום תקופת ההתיישנות או המחיקה?

 

מחיקת רישום פלילי מוסדרת בחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים ומתבססת על התובנה השלטונית לפיה קיימת חשיבות רבה לאזן בין הרצון להעניש, לבין האינטרס החברתי לאפשר לאלה שביצעו עבירות בפלילים, בעיקר לאזרחים מן השורה שביצעו עבירות אקראיות וחד פעמיות, להמשיך את חייהם במסלולם הנורמטיבי ובצורה תקינה. החוק למעשה מסמיך את נשיא המדינה לחון עבריינים ולהקל בעונשם וכן לקצר או לבטל תקופות ההתיישנות ותקופות המחיקה להרשעה בפלילים. למרות הדעה הרווחת, מרבית בקשות החנינה המופנות לנשיא, נוגעות למעשה לרישום פלילי, ולא לחנינה ממאסר. רובן של בקשות אלה מוגשות על ידי אנשים נורמטיביים אשר הרישום הפלילי מפריע למהלך חייהם התקין. יש לתת את הדעת שעל אף שלכאורה מדובר בבקשה פשוטה למחיקת הרישום, לא כדאי להקל בה ראש כלל וכלל. במבחן המציאות, החנינות ניתנות במשורה ומרבית הבקשות נידחות. בנוסף, החלטות הנשיא לא מתפרסמות, ולכן, השיקולים לאישור בקשות חנינה עמומים במיוחד. מומלץ לנסח בקשות מסוג זה בצורה משפטית ובקפידה רבה, ורצוי מאד להעזר בעורך דין פלילי בהגשתן. עורך דין פלילי דן נתיב מתמחה בניסוח בקשות למחיקת רישום פלילי ויפעל עבורך במקצועיות חסרת פשרות להשגת התוצאה המיוחלת - מחיקת הרישום הפלילי.

 

חשוב מאד לציין, כי מחיקתן של הרשעות אינה מחיקה פיזית. גם אם הוגשה בקשה לנשיא המדינה לקיצור תקופת המחיקה וההרשעה אכן נמחקה, היא עדיין תופיע בפלט הר.פ, אך עתה, יצוין בפלט כי ההרשעה נמחקה. כעת, נסביר מהי בעצם המשמעות של מחיקת ההרשעה.

 

המשמעות של מחיקת הרשעה:

 

  • אדם שהורשע והרשעתו נמחקה יכול להצהיר (למשל בהליך קבלה לעבודה), שמעולם לא הורשע.

 

  • המידע אודות הרשעה שנמחקה אינו מועבר עוד מהמשטרה לגופים אחרים (גופים המוסמכים ליתן רשיונות, מפעלי תעשייה בטחונית, שגרירויות וכו').

 

כאשר הרשעה נמחקת, רק זרועות הביטחון שיש להם גישה ישירה למאגר המרשם הפלילי כגון המשטרה והשב"כ עדיין יוכלו להיחשף לקיומה. כל הגופים שיכלו קודם לכן לראותה, אפילו לאחר התיישנותה, לא יוכלו להיחשף למידע אודות ההרשעה ולא יוכלו שוב לראותה.

 

ארבעת הגופים היחידים שיכולים לראות הרשעה מחוקה:

 

(1)   המשטרה

(2)   שירות הבטחון הכללי

(3)   המשטרה הצבאית

(4)   מחלקת בטחון שדה של צבא-הגנה לישראל לצורך ביצוע חקירות בטחוניות

 

עורך דין פלילי דן נתיב מנוסה ובקיא מאד בתחום ביטול ומחיקת רישום פלילי וסגירת תיקים ונרשמו לזכותו הצלחות רבות בסגירת תיקים סגורים ופתוחים, וכן בביטול ומחיקת רישומים פליליים. עו"ד פלילי דן נתיב יפעל עבורך במסירות ובמקצועיות בלתי מתפשרת למחיקת הרישום הפלילי וטיהור שמך, התקשר עכשיו לייעוץ ראשוני בעניינך ללא כל התחייבות.
 

 

מחיקת הרשעות| התיישנות הרשעות | מחיקת הרשעה | תקופת התיישנות הרשעות | תקופת התיישנות הרשעה | מחיקת רישום פלילי | ביטול רישום פלילי | תקופת מחיקה של הרשעות |תקופת התיישנות הרשעות | תקופת התיישנות על הרשעה | ביטול רישום פלילי נוער | מחיקת הרשעה בפלילי| בקשת חנינה לנשיא|בקשה לקיצור תקופת מחיקה | קיצור תקופת התיישנות להרשעה | תעודת יושר | מחיקת הרשעות בפלילים | בקשה לנשיא לקיצור התיישנות | עורך דין בקשות למחיקת רישום פלילי | מחיקת עבר פלילי | ביטול רישום פלילי | עורך דין תעודת יושר | עורך דין בקשות חנינה | עורך דין ביטול רישום פלילי | עוד פלילי למחיקת רישום פלילי בתל אביב | עורך דין פלילי מחיקת רישום פלילי | עו"ד פלילי מחיקת רישום | מחיקת רישום | תעודת יושר | עורך דין לתעודת יושר | מעסיק דורש תעודת יושר | מי יכול לראות רישום פלילי

 

זקוק/ה לייעוץ משפטי? נשמח לענות! מלא/י טופס זה ונחזור אליך בהקדם

Your details were sent successfully!

עורך דין פלילי בת"א